Dodaj produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Usługa przedłużenia gwarancji na iPhone

INNcare 3 lata przedłużonej gwarancji na iPhone

Nawet 3 lata gwarancji
na iPhone dla firm

Kup w INNERGO iPhone na firmę i zapytaj o ofertę przedłużonej gwarancji INNcare.

Możesz to zrobić nawet do 12 miesięcy od daty zakupu.

 

Zapoznaj się z regulaminem usługi poniżej
i zapytaj o ofertę na email:

INNcare@innergo.pl

Dłuższa gwarancja od INNERGO

  • do 36 miesięcy gwarancji na iPhone
  • Ochrona na zasadach gwarancji Apple bez jej utraty
  • Autoryzowany Serwis Apple i oryginalne części

i jeszcze więcej korzyści

  • Darmowe przesyłki do serwisu i z powrotem
  • Priorytetowy czas naprawy
  • Im więcej urządzeń objętych usługą, tym tańsza ich gwarancja
 

 REGULAMIN USŁUGI

Dodatkowa Przedłużona Gwarancja INNcare

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dodatkowa Przedłużona Gwarancja INNcare (Gwarancja INNcare) to gwarancja udzielona przez INNERGO Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („INNERGO”) Kupującemu będącemu przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, który nabył produkty lub akcesoria oznaczone marką Apple od INNERGO. W rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem jest Kupujący lub osoba, której Kupujący przekazał Produkt Apple do używania.

2. Gwarancja INNcare nie ma wpływu na gwarancję udzieloną przez producenta.

PRZEDMIOT GWARANCJI

1. INNERGO Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (lub jej następca prawny) („INNERGO”) udziela gwarancji na produkty i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu („Produkt Apple”) obejmującej wady fizyczne, pojawiające się podczas zwykłego używania produktu zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi i innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple. Gwarancja INNcare, w zależności od wybranego wariantu, obowiązuje przez okres dwóch lub trzech lat od daty zakupu dokonanego przez Kupującego od INNERGO („Okres gwarancji”).  Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy Gwarancji INNcare na Produkt Apple wyłącznie za pośrednictwem punktów serwisowych INNERGO, których adresy dostępne są na stornie internetowej https://innergo.store/Autoryzowany-Serwis-Apple-cinfo-pol-64.html.

2. Gwarancja INNcare nie obejmuje produktów, które nie są oznaczone marką Apple, jak również nie obejmuje oprogramowania, nawet jeśli jest sprzedawane z Produktem Apple. 

3. Usługi serwisowe w ramach Gwarancji INNcare można uzyskać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez opłat za wysyłkę i obsługę. 

4. Gwarancja INNcare nie dotyczy: 

a) części, które się zużywają, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych; 

b) drobnych uszkodzeń, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć elementów plastikowych; 

c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania objętego Gwarancją INNcare Produktu Apple z produktem innego podmiotu, który nie spełnia specyfikacji Produktu Apple (specyfikacje wszystkich Produktów Apple są dostępne na karcie z danymi technicznymi w witrynie apple.com/pl); 

d) uszkodzeń powstałych w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych, w tym w szczególności upadku, kontaktu z cieczą, spalenia lub nieprawidłowej eksploatacji; 

e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple instrukcjami obsługi, danymi technicznymi lub innymi wytycznymi dotyczącymi Produktu Apple; 

f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z modernizacjami i rozszerzeniami) poza Autoryzowanym Serwisem Apple; 

g) Produktu Apple, który został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania (aby uniknąć wątpliwości, instalacja i używanie aplikacji zakupionych w sklepie Apple App Store lub modernizacje sprzętu dokonane przez Autoryzowany Serwis Apple i zgodne z danymi technicznymi opisanymi w instrukcji obsługi Produktu Apple nie mają wpływu na Gwarancję INNcare).

5. Gwarancja INNcare nie ma zastosowania w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub jeśli Apple lub INNERGO otrzyma informacje od odpowiednich organów, że produkt został skradziony, lub jeśli Użytkownik Produktu Apple nie może dezaktywować kodu albo innych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę Produktu Apple przed nieautoryzowanym dostępem i nie może w żaden sposób udowodnić, że jest upoważnionym użytkownikiem Produktu Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej Użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię materiałów znajdujących się na urządzeniu, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas naprawy zawartość nośnika Produktu Apple podlegającego naprawie może bowiem zostać wymazana lub ponownie sformatowana i zastąpiona oprogramowaniem w takiej konfiguracji w jakiej Produkt Apple został sprzedany przez INNERGO, z uwzględnieniem stosownych uaktualnień.

2. Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple Kupującego lub produkt zamienny może zostać Użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został sprzedany przez INNERGO, z uwzględnieniem stosownych uaktualnień. 

3. W ramach usługi gwarancyjnej INNERGO może zainstalować w Produkcie Apple uaktualnienia oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku uaktualnienia zainstalowane w Produkcie Apple aplikacje innych niż Apple producentów mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. 

4. Gwarancja INNcare nie obejmuje odzyskiwania danych, jak również ponownej instalacji programów.

5. Produktu Apple nie wolno otwierać, chyba że w instrukcji obsługi opisano sposób jego otwierania. Otwarcie Produktu Apple może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte Gwarancją INNcare.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH

1. Jeśli w Okresie gwarancji Użytkownik zgłosi INNERGO roszczenie zgodnie z Gwarancją INNcare, INNERGO według własnego uznania może:

a) naprawić Produkt Apple przy użyciu nowych lub wcześniej używanych części, 

b) wymienić Produkt Apple na równoważny produkt, zbudowany z nowych lub wcześniej używanych części albo, za zgodą Użytkownika, na produkt będący co najmniej równoważnym pod względem funkcjonalności Produktowi Apple,

c) zwrócić cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

2. Realizacja przez INNERGO obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej trwa nie dłużej niż 30 dni liczonych od dnia dostarczenia Produktu Apple do punktu serwisowego INNERGO.

3. Po wymianie Produktu Apple lub jego części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością Kupującego, a elementy wymienione lub takie, za które INNERGO zwróciła pieniądze, stają się własnością INNERGO.

4. W przypadkach opisanych w ust. 1 lit. a) i b) powyżej okres Gwarancji INNcare zostaje wydłużony o czas, w którym, na skutek wady, Użytkownik nie mógł używać Produktu Apple.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

1.    W przypadku wadliwego działania Produktu Apple Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z punktem serwisowym INNERGO nr telefonu 228737888 lub e-mail: serwis.apple@innergo.pl. 

2.    Przed wykonaniem usług gwarancyjnych INNERGO może wymagać od Użytkownika okazania dowodu zakupu, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury INNERGO dotyczącej usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki Produktu Apple w przypadku wysyłki Produktu Apple do punktu serwisowego INNERGO.

WYKONANIE USŁUG GWARANCYJNYCH

1. INNERGO może zażądać od Użytkownika zwrotu Produktu Apple do punktu serwisowego INNERGO. Produkt Apple może w tym celu zostać wysłany do punktu serwisowego INNERGO. 

2. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy INNERGO poinformuje Użytkownika o możliwości odbioru urządzenia w punkcie INNERGO lub wyśle urządzenie na własny koszt pod wskazany przez Użytkownika adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. INNERGO nie gwarantuje, że w ramach realizacji Gwarancji INNcare będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Produkt Apple bez uszkodzenia danych przechowywanych w tym Produkcie Apple lub utraty takich danych. 

2. INNERGO nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadki utraty danych.

3. W ramach realizacji Gwarancji INNcare odpowiedzialność INNERGO za szkodę nie obejmuje utraconych korzyści.

pixel